Những cuộc phiêu lưu

+Hội nghị Quốc tế & Chuyến cônh tác
+MICE (Họp, Khuyến khích, Hội nghị, Triển lãm)
+Tours Đầu tư Bất động sản
+Tours du lịch trong và ngoài nước
+Xây dựng đội nhóm và Chuyến đi của Công ty